Nakikiisa ang National Council for Children’s Television (NCCT) sa pagdiriwang at pagtataguyod ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong Agosto 2021. Alinsunod sa itinakda ng Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997 at sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang tema ng pagdiriwang ay “Filipino at mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino”.

Ayon sa KWF Kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 21-17, layunin ng pagdiriwang ang mga sumusunod:

a) Ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041;

b) Maiangat ang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino ukol sa wika at kasaysayan nito;

c) Mahikayat ang iba’t ibang ahensyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko;

d) Maganyak ang mga mamamayang Pilipino na pahalagahan ang mga wika ng Filipinas sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa; at

e) Maipakilala sa mga mamamayang Pilipino ang KWF bilang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga wika ng Filipinas sa pamamagitan ng mga programang pangwika nito.

Hinati sa apat (4) na lingguhang tema ang isang buwang pagdiriwang:

Petsa
Tema
2-6 Agosto
Wikang Katutubo: Tanghalan ng Yaman at Kalinangang Katutubo
9-13 Agosto
Wikang Katutubo: Wika ng Lahi, Wika ng mga Bayani
16-20 Agosto
Wikang Filipino: Bigkis ng Magkakalayong Pulo
23-31 Agosto
Mga Wikang Katutubo sa Pagbubuo ng Pambansang Panitikan

Ayon kay Executive Director Desideria Mance Atienza, “malugod na hinihikayat ng NCCT ang suporta at pakikilahok ng bawat kawani at manggagawa ng ahensya, magulang, mag-aaral at ibang stakeholders sa mga gawain at programa kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa”. Iminumungkahi rin ng ahensya ang pagdalo sa mga webinar ng KWF at pagdaraos ng mga online forum at talakayan gamit ang wikang Filipino, pagsulat ng akda, komentaryo at iba pang komunikasyon at paglikha na nagpapakita ng pagtataguyod ng panitikang Filipino.

Para sa iba pang detalye at impormasyon, maaring makipag-ugnayan sa Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN) sa telepono blg. 0928-8441349 o magsulatroniko sa komisyonsawika@gmail.com.

  NCCT Memo_Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa